EETS BOX

Platba mýta v Európe len

jediným zariadením

Platba mýta v Európe len jediným zariadením

EETS je skratka pre European Electronic Toll Service, čo znamená Európska služba elektronického výberu mýta. Táto služba reguluje interoperabilitu elektronických mýtnych systémov v rámci Európskej únie a umožňuje všetkým účastníkom európskej cestnej siete platiť mýto elektronickou formou prostredníctvom jednej palubnej jednotky.

Jednou z najväčších výziev súčasnosti pre európske vozové parky je orientácia v systéme európskych mýtnych systémov.

EETS

V prípade vykazovania mýta prostredníctvom palubného zariadenia EETS prebehne vykazovanie automaticky, je však potrebné, aby bolo zariadenie zapnuté, funkčné a malo potrebné finančné krytie (v prípade predplateného (PREPAID) mýta).

Výhody využívania EETS BOX-u:

  • Jedno zariadenie, celoeurópske pokrytie
  • Efektivita: preprava v rámci Európy bez straty času a zastavenia
  • Personalizovaná platba mýta pre podniky všetkých veľkostí
  • Od jedného vozidla až po celé vozové parky
  • Využívanie zliav poskytovaných prevádzkovateľmi mýtnych systémov
  • Režim predplateného (PREPAID) mýta alebo následného platenia (POSTPAID) mýta
  • Transparentné účtovníctvo
  • Podrobný prehľad jednotlivých ciest
  • Jedno zariadenie, jedna zmluva, jedna faktúra
  • Podpora 24/7

EETS umožňuje elektronickú úhradu mýta a pohyb finančných prostriedkov medzi jednotlivými mýtnymi úradmi, čím výrazne zjednodušuje prepravu po európskych cestách podliehajúcich výberu mýta.

Podstata platieb mýta prostredníctvom EETS

EETS umožňuje používateľovi (vodičovi, podnikateľovi, dopravcovi) uhradiť mýto mýtnemu úradu jednoduchým a bezproblémovým spôsobom. Vďaka tejto službe dokáže vodič, po uzatvorení zmluvy s jedným poskytovateľom služby, prostredníctvom palubnej jednotky (OBU) uhradiť mýto kdekoľvek v Európskej únii. EETS odbremenila mýtne brány z hľadiska hotovostných platieb a významne prispela k zlepšeniu kvality dopravy znížením kongescie.

Na základe zmluvy s vhodným poskytovateľom služieb dokáže skúsený dopravca pomocou palubného zariadenia vopred naplánovať trasu naprieč krajinami a vďaka rôznym spôsobom platby uhradiť mýto na jednom mieste. Cieľom zavedenia jednotného elektronického mýtneho systému v Európe bolo vytvoriť transparentné podmienky výberu mýta a z krátkodobého i dlhodobého hľadiska ovplyvniť dopravu pozitívnym smerom a to znížením znečistenia/záťaže prostredia cestou optimalizácie tranzitnej dopravy, uplatnením princípu proporcionality a spravodlivosti pri výbere mýta a zabezpečením interoperability medzi krajinami.

🚚 ŽIADOSŤ O!

Leave this field blank